luni, 29 septembrie 2014

De ce e confortabil să te înșeli în turmă

Experimente interesante arată că o treime din oameni se vor conforma mereu părerii majorității, chiar dacă aceasta este în mod intenționat greșită.Există „jocuri de grup” cooordonate de psihologi care arată de ce poate fi dureros să ai dreptate de unul singur dar reconfortant să te înșeli în interiorul unui grup mai mare. Un astfel de experiment, explicat pe larg de James Montier în Minighidul sau de comportament investițional, este următorul. Subiectul experimentului se află într-un grup de minim 8 persoane. Ceilalți șapte sunt însă înțeleși cu organizatorii să răspundă într-un anumit mod, subiectul nostru fiind ultimul căruia îi vine rândul să răspundă la întrebări. Ei bine, s-a observat că oamenii au tendința să se conformeze opiniei incorecte ă grupului într-o proporție destul de mare, doar pentru a nu risca excluziunea socială. Astfel, trei sferturi dintre subiecți s-au conformat cel puțin o data într-una din rundele experimentului iar o treime s-a conformat părerii majorității în mai mult de jumătate din rundele de întrebări. În plus, s-a remarcat că mărirea numărului de participanți nu influențează foarte mult dependența de opinia grupului, imediat ce apar cel puțin 3 indivizi cu o opinie închegată, o treime din subiecți era gata s-o îmbrățișeze. 

Dus pe terenul neurostiințelor, experimentul a demonstrat o altă latură interesantă. Când subiectul experimentului se conformează se manifestă o scădere a activității în acea zonă din creier responsabilă cu gândirea logică. Când însă era împotriva opiniei majorității, se activa o porțiune specifică din creier-amigdalina-centrul de procesare al afectivității și fricii. Cu alte cuvinte, cine adoptă poziția grupului e scutit de gândire logică și, poate, va dormi mai liniștit. Cine este împotriva grupului, experimentează senzația de frică.
Va imaginați, insistă Montier, ce este în pielea contrarienilor (investitorii care cumpără acțiuni la bursă când restul lumii vinde și se grăbesc să iasă din piață când euforia tinde spre infinit)? Rezultatele unei asemenea strategii echivalează cu ruperea periodică a brațului! conchide acesta. Iată deci o dimensiune interesantă a comportamentului de grup în piețele de capital și o altă explicație privind greutatea cu care se sparg bulele speculative. E dificil să innoți împotriva curentului-de la confortul interior dat de adoptarea părerii majoritare, la anxietatea mersului împotriva grupului reprezentativ, saltul pare imens. Din acest motiv atât de puțini se încumetă să-l facă la timp (chiar dacă postfactum lucrurile par evidente și mulți viteji se arată).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu